DSC-MENUEN V5.X

DSC-Menuen Version 5.4 er lavet til at køre under AutoCAD og Autocad Architecture 2013, både som 32 bit og 64 bit platform. Den ældre version af DSC-Menuen 5.3 dækker de samme krav og tilbyder de samme funktioner men er lavet til at køre under Autocad versionerne 2010 til og med 2012.

En af de grundlæggende ting ved DSC-Menu version 5.x, er håndteringen af arealberegning.  Der er i funktionen Arealberegning blevet ændret og tilføjet ting som bla. at tegnet m² nu kan bruges for truetype fonte og m2 for shape fonte (AutoCAD’s egne fonte). Der er nu 2 måder at opdater arealer på.

Der er selvfølgelig den gamle måde, der fremover vil blive kaldt den linkede opdatering. Fordelen ved denne metode er at Arealinfo-blokken kan placeres overalt på tegningen, inden for og udenfor arealpolygonet (den lukkede polylinien).

 

 

Den nye måde at håndter arealer på er, at Arealinfo-blokke opdater og linker sig til det Arealpolygon blokken er placeret inden i. Funktionen er blevet lavet for at imødekomme 2 ønsker fra brugerne.

Ønsket om overblik over hvilke Arealinfo-blokke høre til hvilke arealpolygoner, er skabt ved at arealinfo-blokken høre til det polygon blokken ligger inden i.

Ønsket om nemmere redigering med Arealfunktionen er skabt ved, at Arealinfoblokke nu bare kan kopieres eller flyttes til et andet polygon for derefter selv at, relinke til og hente sin data fra det nye polygon der nu ligger uden om

 

Udover nye funktioner, er følgende tilføjet / rettet.

  • Det er ikke længere nødvendigt at bruge tegnet " * " (stjerne) i søgning på IBB-lag. Det er nu nok kun at indtaste selve søgestrengen, fx. "Tra" for at finde lagene trapper og værn

  • Modul- nettet har ikke altid kunnet genkende alle fonte.

  • Listekataloget har ikke virket i pop-menuen

  • Pentyk6 (magenta) har ikke virket i værktøjsmenuen

  • IBB-lag kontrol starter nu det sidste sted man har været